Дубовецький ЗДО ”Дубочок”, Дубівці
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

Моніторинг

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубочок»

Відділ освіти Дубовецької сільської ради

___________________________________________________________________

77172 с. Дубівці, Галицький район, Івано-Франківська область, пл. Незалежності, буд. 4,

 Е-mail nadin380120@gmail.com  Код ЄДРПОУ 37799886

 

                                                                           НАКАЗ

                                                  с.Дубівці  

                                           

від 15.11.2021р.                                                                                              №44

 

Про підсумки здійснення моніторингу

 якості умінь та навичок  дітей дошкільного віку в ЗДО

 

Згідно з річним планом роботи в ЗДО проводився моніторинг якості знань, умінь, навичок  дітей  дошкільних  груп .

            Основними завданнями моніторингу було:

 • виявлення рівня розвитку розумових, комунікативних та регуляторних здібностей;
 • виявлення рівня розвитку фізичних здібностей (біг, стрибки, кидання, ловіння, рівновага, повзання та лазіння), розвитку дрібної моторики (підготовка до навчання письма);
 • виявлення рівня обізнаності в основних областях знань (ознайомлення з довкіллям, ознайомлення з природою, логіко – математичні здібності);
 • виявлення рівня мовленнєвого розвитку дітей (зв’язне мовлення, звукова культура, граматична правильність мовлення, словниковий запас).

            Творчою групою при ЗДО були складені завдання теоретичного та практичного характеру для визначення рівня освітніх компетенцій дітей дошкільного віку. Обсяг  завдань  і  питань,які  ставились  дошкільникам,  відповідав  вимогам, що  визначає  програма «Українське дошкілля» (нова редакція) та «Дитина».

 Згідно з річним планом на 2021/2022 н.р. метою визначення рівня засвоєння вихованцями дошкільного закладу програми розвитку дітей, було проведено зріз знань дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.
Результати зрізів знань дітей за 2021/2022 навчальний рік по всім віковим групам
Молодша група
Перелік діагностичних завдань:
1. Рахунок в межах 3-ьох.
2. Порівняння за величиною (багато-мало, великий-маленький).
3. Назвати всі предмети, які зображено на картинці.
4. Хто у кого?
5. Знання кольорів.
6. Пори року (характерні ознаки).
7. Знання просторових відношень: перед, за, поряд, між, зверху, знизу.
8. Застосування предмета.
9. Чого не вистачає?
10. Узагальнені поняття: іграшки, транспорт, тварини, птахи, посуд.
Обстежено 15 дітей:
За результатами:
- Високий рівень – 1 дитина – 10%
- Середній рівень – 14дітей – 90% (допускають помилки при визначенні просторових відношень,нечітко сформовані знання про пори року, не знають цифр, немає узагальнень «тварини, транспорт, посуд»).
- Низький рівень – 0 дітей  (допускаються помилки у називанні кольорів, пір року, не чітко сформовані просторові відношення, не виділяють суттєві ознаки предмета та його застосування, не рахують, не порівнюють, не знають цифр).
Середня група
Перелік діагностичних завдань:
1. Знання кольорів, відтінків.
2. Знання овочів та фруктів: де росте.
3. Полічити предмети у кожній групі, підібрати відповідні цифри (в межах 5).
4. Порівняти кількість предметів. Порівняти множини.
5. Знання геометричних фігур.
6. Гра «Що у кого не вистачає?»
7. Гра «Хто це» (назвати тварин, узагальнити поняття).
8. Назвати професії людей, чим вони займаються.
9. Вправа «Залатай килимок»
10. Пори року: підбір ознак, одягу.
11. Назва предмета та його застосування.
12. Узагальнення: тварини (дикі, домашні), птахи (дикі, домашні), посуд.
13. Вправа "Чого не буває"
14. Знання просторових відношень: між, зверху, знизу, у, на, під.
Обстежено 21 дитини:
За результатами:
- Високий рівень – 8 дітей –38%
- Середній рівень – 13 дітей –62%  (Плутають поняття «право, ліво». Нечіткі знання характерних ознак пір року, не сформовані узагальнюючі поняття)
Старша група
Перелік діагностичних завдань:
1. Назвати прізвище, скільки років, домашню адресу.
2. Порівняти схожі малюнки, знайти не менше 4 відмінностей.
3. Рахунок в межах 10-ти: прямий, зворотний, порядковий; називання кількості, порівняння.
4. Роздивитись плутанину. Назвати усі предмети (8 овочів), узагальнити назву, вказати, де ростуть.
5. Назвати предмети, намальовані у таблиці. Розказати, навіщо вони потрібні, де знаходяться.
6. Гра «Четвертий – зайвий», пояснити вибір. Дати загальну назву решті предметів.
7. Гра «Що наплутав художник?». Знайти помилки.
8. Просторові відношення
9. Геометричні фігури, їх ознаки.

10. Називання узагальнюючих понять: тварини дикі/домашні, птахи дикі/домашні,посуд,меблі, одяг, транспорт повітряний/водний/наземний.
11.Називання першого звука в словах.
12. Злите прочитування складів, слів.
13. Пори року: підбір ознак, одягу.
14. Знання казок.
Обстежено 13 дітей:
За результатами:
- високий рівень – 5 дітей  38%
- середній рівень – 8 дітей –62%  (при виконанні логічних завдань потребують допомоги , допускають помилки під час порядкової лічби, не знають всіх геометричних фігур, узагальнюючих понять);

            Необхідно відмітити, що в ході моніторингового дослідження, загалом було обстежено 49  дітей; рівень знань, умінь і навичок дітей в дошкільних груп ЗДО складає: високий рівень – 14 дітей 28% ,  середній – 35 дітей 72%.       

            Під час дослідження якості знань, умінь і навичок дітей було встановлено характерні недоліки у розділу «Мовленнєвий розвиток», а саме: переказ знайомих оповідань та казок, складання описових розповідей, виділення основних ознак предмета, бідність словникового запасу, узгодження іменників з порядковими числівниками, використання узагальнюючих слів.

Складнощі виникали у завданнях на розвиток пам’яті, уваги, логіко – математичний, на орієнтування в просторі та підготовки до навчання письма. Не всі діти повною мірою впоралися з завданнями на вивчення рівня фізичного розвитку.

Також було проведено спостереження за дітьми з метою виявлення рівня розвиненості основних компетентностей дошкільників за такими освітніми напрямами:

 • особистість дитини;
 • дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;
 • дитина в природному довкіллі;
 • гра дитини;
 • дитина в соціумі;
 • мовлення дитини;
 • дитина у світі мистецтва.

Це обстеження було проведено у групах середнього та старшого дошкільного віку, кількість обстежених склала 34 дитини. За результатами обстеження виявлено чотири групи дітей:

-  діти, що мають високий рівень розвиненості основних компетентностей – 8 дітей, що становить 24% від загальної кількості обстежених вихованців;

 • діти, що мають достатній рівень  розвиненості основних компетентностей  – 15 дітей, що становить 44%  від загальної кількості обстежених вихованців;
 • діти, що мають середній рівень розвиненості основних компетентностей – 8 дітей, що становить 24%  від загальної кількості обстежених вихованців;
 • діти, що мають низький  рівень розвиненості основних компетентностей – 3 дитини, що становить 8% від загальної кількості обстежених вихованців.

Підсумовуючи результати дослідження якості знань, умінь і навичок дітей відповідно до програми розвитку дитини «Українське дошкілля» (нова редакція) та «Дитина» встановлено достатній показник рівня знань дітей в ЗДО.

Враховуючи вищезазначені показники розвитку дітей дошкільного віку та вищезазначені недоліки

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити результати моніторингових досліджень стану формування передумов освітніх умінь і навичок у дітей дошкільного віку.
 2. Бабак Н.М. - :директору , що виконує обов’язки методиста:

2.1. Довести до відома працівників результати моніторингових досліджень якості  знань, умінь і навичок дітей дошкільних груп на педагогічній раді 21.12.2021 року.

            2.2. Постійно надавати консультативно – методичну допомогу щодо виконання завдань  програми «Українське дошкілля» (нова редакція)та «Дитина» в освітньому процесі.

            2.3. Взяти до уваги пропозиції, визначені в аналітичній довідці та розробити заходи щодо усунення недоліків.

            2.4. Забезпечувати надання якісної дошкільної освіти в рамках проведення освітньої роботи з дітьми на високому рівні.

3. Вихователям :

3.1. Вести цілеспрямовану роботу з дітьми з підвищення якості засвоєння програмного матеріалу по всім  розділам програми.

3.2. Здійснювати диференційований підхід до дітей з метою поліпшення засвоєння програмних вимог.

3.3. Систематично  виносити на розгляд педагогічних рад, батьківських зборів  питання результативності проведення моніторингу якості знань, умінь та навичок дітей.

          3.4.Здійснити перехід з пріоритету репродуктивно-інструктивної освітньої діяльності до пріоритету розвитку природних задатків дитини та створення умов для   саморозвитку і творчості дошкільнят.

3.5.  Залучати до співробітництва батьків дітей.

3.6. Постійно робити самоаналіз та вчасно усувати недоліки в своїй роботі.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор ЗДО                                                                           Бабак Н.М.

З наказом ознайомлені :                                                               Вовчук А.А.

                                                                                                        Гишка Г.В.

                                                                                                        КудлаН.М.

                                                                                                        Легінь Є.Р.

                                                                                                        Ярицька Х.В.

 

 

 

Логін: *

Пароль: *