Дубовецький ЗДО ”Дубочок”, Дубівці
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

Нормативно-правові документи та посилання

Нормативно – правові   документи

 

Закони України :  

«Про освіту» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

«Про дошкільну освіту» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

«Про охорону дитинства» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (№ 2136-IX від 15.03.2022) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

«Про охорону праці»-  https://oppb.com.ua/content/zakon-ukrayiny-pro-ohoronu-praci

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text

«Про дорожній рух» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text

«Про пожежну безпеку» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3745-12#Text

«Про Цивільну оборону України» -  https://zakononline.com.ua/documents/show/150003___527297

«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру»- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1809-14#Text

 Кодекс законів про працю України - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

 

Державний стандарт дошкільної освіти:

 

Базовий компонент дошкільної освіти (2021) - https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

 

Положення :

 

«Положення про заклад дошкільної освіти »  Постанова КМУ 27.01.2022 https://kost.osv.org.ua/news/1613376340/ 

 

«Положення про санітарний регламент ЗДО» 24.03.2016  № 234 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

«Положення про інклюзивно-ресурсний центр» 12 липня 2017 р. № 545 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text

«Типове положення про атестацію педагогічних працівників»  затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 

Накази МОН:

 

Наказ МОН «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» Наказ №755-21 від 19.10.2021   https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Наказ МОН «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження  професійного стандарту «Вихователь  закладу дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-shodo-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti

 

Наказ МОН «Про затвердження професійного стандарт «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» Наказ № 568-21 від 17.09.21 https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/617/27c/d1f/61727cd1f033d706983803.pdf

Наказ МОН «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження  професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-shodo-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti

«Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України» від 27.05.2014 № 648  - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0648729-14#Text

«Про затвердження Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього» від 17.11.2021 № 1236  - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text

 

Листи МОН:

 

Лист МОН «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»  ( від 02.04.2022) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Лист МОН «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану» ( 07.03.2022) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu

Лист МОН «Про надання інформації» ( від 15.03.2022) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-informaciyi

Лист МОН «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» (від 17.03.2022 № 1/3475-22)  - https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2022/04/03/List-1.3475-22-17.03.22.pdf

Лист МОН «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні» (від 02.04.2022  №1/3845-22)  - https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/624/b16/581/624b165811dd9015812979.pdf

Лист МОН «Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку» (від 08.06.2022 № 4/1196-22 ) -  https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2022/06/23/List.MON-4.1196-22-08.6.2022.pdf

Лист МОН «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами» (від 15.06.2022 № 1/6435-22 ) - https://znayshov.com/News/Details/shchodo_zabezpechennia_osvity_osib_z_osoblyvymy_osvitnimy_potrebamy

Лист МОН «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників» (від 22.06.2022 № 1/6887-22)  -  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zberezhennya-merezhi-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ta-zahistu-prav-yih-pracivnikiv

Лист МОН «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» (від 11.07.2022 р. № 1/7707-22)  - https://document.vobu.ua/doc/13916

Лист МОН «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» (від 27.07. 2022 № 1/8504-22) https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62e/3b9/2e7/62e3b92e7f631954849654.pdf

Лист ДСНС України  «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» (від 14.06.2022 № 03-1870/162-2) -     https://document.vobu.ua/doc/13513

12.Лист МОН від 14.09.2022 « Про переліки навчальної літератури та навчальних     програм, рекомендованих на 2022-2023 рік» https://imzo.gov.ua/2022/09/15/lyst-mon-vid-14-09-2022-1-10686-22-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-ta-navchal-nykh-prohram-rekomendovanykh-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-v-osvitn-omu-protsesi-zakladiv-os/

13. Лист МОН «Щодо організації діяльності ЗДО та захисту законних прав працівників» (№1/1679-22 від 04.10.2022 ) https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/633/d36/840/633d368409d73751678478.pdf

14. Лист МОН № 1/12502-22 від 24.10.2022 «Щодо відрахування дітей із закладів дошкільної освіти в умовах війни» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-vidrahuvannya-ditej-iz-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-v-umovah-vijni

15. Лист МОН № 1/12392-22 від 21.10.2022 «Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-atestaciyu-ta-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini

16.Лист МОН № 1/6887-22 від 22.06.2022 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zberezhennya-merezhi-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ta-zahistu-prav-yih-pracivnikiv

Постанови:

 

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» (від 10 квітня 2019 р. № 530) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (від 24 березня 2021 р. № 305 ) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

 

 

 

 

Методичні рекомендації:

 

« Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році » - https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/62e/3b9/2e7/62e3b92e7f631954849654.pdf

«Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період». - https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-v-litnij-period

«Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти» - https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti

«Методичні рекомендації щодо заповнення та подання звіту про діяльність закладу дошкільної освіти за 2022 рік (форма 85-к) в період воєнного стану» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo-zapovnennya-ta-podannya-zvitu-pro-diyalnist-zakladu-doshkilnoyi-osviti-za-2022-rik-forma-85-k-v-period-voyennogo-stanu

«Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendacyi-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnika-direktora-zakladu-doshkilnoyi-osviti

 

«Методичні рекомендації  щодо  проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях».

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/125/e34/627125e3412d4434578376.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, рекомендовані МОН для використання у роботі:

 

Вебінари  про чинні комплексні програми - https://uied.org.ua/vseukrayinskyj-pedagogichnyj-marafon-strategichna-sesiya-innovacziyi-v-osvitnomu-proczesi-zdo-pedagogy-batky-dity-vinochok-osvitnih-program-ukrayinskogo-doshkillya/

Інформація щодо особливостей організації нового 2022/2023 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього.- https://mon.gov.ua/ua/news/osoblivosti-organizaciyi-202223-navchalnogo-roku

« Пам’ятка для керівників закладів освіти» - https://docs.google.com/document/d/1AUnpCeGKHoE0Oai6LevmfSh8ZmpwSFwH/edit

Пам’ятки рекомендаційного характеру для підтримки та екстреної допомоги дітям з ООП - https://ispukr.org.ua/?p=8705#.Yt-euXZBxPY

Цикл вебінарів за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у співпраці з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та громадською організацією «ЛаСтрада-Україна» - https://vinps.vn.ua/?p=2901

«Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій» - https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-600-tisyach-osvityan-opanovuvatimut-navichki-nadannya-pershoyi-psihologichnoyi-dopomogi

Всеукраїнському онлайн-марафоні «Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах» -   https://www.youtube.com/watch?v=WqegJx0wuoA&list=PL7w9d-B_UG-u5iHEcdKh2eERgHDzwP9RY

 

Рубрика «Сучасне дошкілля під крилами захисту» -https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu

Платформу розвитку дошкільнят «НУМО»-  https://numo.mon.gov.ua/

Поради з надання першої психологічної допомоги людям, які
пережили кризову подію -  https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-z-nadannya-pershoyi-psihologichnoyi-dopomogi-lyudyam-yaki-perezhili-krizovu-podiyu

Поради від експертів ЮНІСЕФ «Як підтримати дітей у стресових
ситуаціях» -  https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-vid-ekspertiv-yunisef-yak-pidtrimati-ditej-u-stresovih-situaciyah

Інформаційний комікс для дітей «Поради від захисника України» -https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-vid-zahisnika-ukrayini-mon-rozrobilo-informacijnij-komiks-dlya-ditej-u-voyennij-stan

Хрестоматію для дітей дошкільного віку «Моя країна – Україна» з національно-патріотичного виховання https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2022/04/01/Khrestomatiya.Moya.krayina-Ukrayina-RANOK.31.03.2022.pdf

Посібник «Освіта України в умовах воєнного стану» https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/education-of-ukraine_2022.pdf

 

 Програма " Освіта і піклування" https://mr-leader.com/ua/programa-mrleader  ( посилання на реєстрацію)

 

  Телеграм-канал « Освіта і піклування»  https://t.me/mrleader_brand

 

17. https://www.youtube.com/watch?v=nVBcGMQpZKs  Музично-казкові намистинки. Оздоровча освітня робота з дітьми 4-го року життя

 

 

      Методична online-студія ІФІОППО   «Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану» https://youtu.be/0SOaidTdv-4

Картки для дихальних практик стабілізації «Вдих-видих» https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2022/09/Breathe_cards_Royz.pdf

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *